Tuula Suontamo - biografia

Tuula Suontamo kirjoitti ylioppilaaksi Viitasaaren yhteiskoulusta vuonna 1964. Hän valmistui Jyväskylän yliopistosta luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK) 1977, filosofian maisteriksi (FM) 1992, filosofian lisensiaatiksi (FL) 2000 ja filosofian tohtoriksi (FT) 2004. Aikuiskoulutuksen auskultoinnin hän suoritti Järvenpään kotitalousopettajaopistossa vuonna 1986.

Suontamo toimi opiskelujensa ohessa kansakoulun luokanopettajana, peruskoulun ja lukion matemaattisten aineiden opettajana sekä ammattikoulun matematiikan, kemian ja tietotekniikan opettajana. Pääasiassa hän kuitenkin toimi puhtauspalvelualan siivouskemian opettajana sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksessa. Lisäksi hän kävi luennoimassa puhtausalan tutkimuksista ja kemian merkityksestä siivouksessa alan ammattilaisille eri puolilla Suomea. Puhdistuskemiaan liittyvät opinnäytetyönsä Suontamo teki yritysprojekteina.

Vuodesta 1999 lähtien Suontamo työskenteli puhdistuskemian projektitutkijana Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen soveltavan kemian osastolla. Ennen vuonna 2005 yrittäjäksi ryhtymistään (Tuula Suontamo Oy) hän oli mukana mm. hankkeessa, joka kuului TEKESin Likaantumattomat pinnat -teknologiaohjelmaan.JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA TEHDYT OPINNÄYTETYÖT:

Pro gradu tutkielma:
Kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden vaikutuksesta puhdistustapahtumaan

Erikoistyö:
Vahanpoistoainejäämien sekä vahakerroksen paksuuden ja kuivumisajan vaikutuksesta vahapinnan likaantumiseen.

Lisensiaatin tutkimus:
Entsyymipohjaisen puhdistusaineen toimivuus kosteissa tiloissa.

Väitöskirja:
Kovien pintojen puhdistusaineiden kemiallisen pesutehon testausmenetelmän kehittäminen.KIRJALLINEN TUOTOS

Oppikirjat

Siivousalan kemia, Hilkka Knuuttila, Tuula Suontamo, Valtion painatuskeskus, Ammattikasvatushallitus, 1983, (3.-4. painos 1989)

Tietotekniikka ammatillisille oppilaitoksille, Hannu Levonen, Juhani Pihkala, Tuula Suontamo, Otava, Keuruu, 1988

Uimahallien ja sivutilojen hygieniaopas, Tuula Suontamo, toim. Ympäristö ja Terveys-lehti, luvut 3 ja 4, ISBN 952-9637-23-3, 2002 (uusi painos vuoden 2010 alkupuolella)

Siivousaineet, Palveluohjaajan käsikirjan osa 5, Tuula Suontamo, Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:27, ISBN 952-9633-37-8, 2002

Lisäksi lukuisa määrä seminaariesitelmiä, raportteja sekä artikkeleita ja julkaisuja koti- ja ulkomaisissa lehdissä.
TYÖURA

Matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opettaja: 1975-1997

Tutkija: Jyväskylän yliopisto, kemian laitos, soveltavan kemian osasto, projektitutkija (1997 - 2005)

Yrittäjä: Tuula Suontamo Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2005. Tuula Suontamo Oy on puhtausalan asiantuntijayritys, jonka toimialaan kuuluu koulutus, konsultointi, puhtauden laadun mittaukset (pintapuhtaus ja sisäilma) sekä eri toimitilojen siivouksen omavalvontajärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen.

PALKINNOT

Vileda Professionalin Passion for Cleaning -tunnustuspalkinto vuonna 2003.

Kyseinen kansainvälinen tunnustuspalkinto myönnettiin Suomen Siivoustekniselle Liitolle ja Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen soveltavan kemian osaston tutkimusryhmälle Raimo Alén, Tuula Suontamo, Erkki Järvinen, Hannu Salo ammattisiivouksen kehittämisestä.

Kyseisen palkinnon saa vuosittain yksi tai useampi siivousalan kehittäjätaho, joka on kehittänyt uusia ratkaisumalleja alalle, ja jonka tuore tai pitkäaikainen kehitystyö on ollut ainutlaatuista, innovatiivista, luovaa, eettisyyttä huomioivaa ja korkealaatuista. Kehitystyö on voinut olla tieteellistä tutkimustyötä tai siivousalan tuotteiden, palvelujen tai menetelmien kehittämistä, julkisuuden rakentamista, ympäristön säästämistä tai työturvallisuuden parantamista.Vuoden 2004 Keski-Suomen Innosuomi-kilpailun 2. palkinto.

Palkinto myönnettiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen soveltavan kemian osaston puhdistuskemian tutkimusryhmälle Raimo Alén, Tuula Suontamo, Erkki Järvinen, Hannu Salo Siivoussimulaattori-pesutestilaitteesta.

Tuula Suontamo Oy | tuula@suontamo.fi | gsm 0400-521717 | PL 45 40101 JYVÄSKYLÄ
webdesign: Komia Design Oy