Koulutuskalenteri

Koulutus

Tuula Suontamo Oy:n kiitetyissä koulutuksissa osallistujat voivat päivittää tietonsa siivouskemiasta sekä uusimmista puhtausalan tutkimusten tuloksista ja sovelluksista.


Koulutustapahtumissa osallistujilla on mahdollisuus itse kokeilla erilaisia puhtauden laadun määritysmenetelmiä ja niiden avulla ymmärtää mittausten merkitys puhtauden laadun järjestelmällisessä seurannassa.Koulutus voi koostua useista eri aihealueista, joissa käsitellään esimerkiksi kemian merkitystä siivouksessa, kosteiden tilojen puhtauteen vaikuttavia tekijöitä tai tutkimuksen kautta toteutettuja käytännön sovelluksia. Asiakkaat voivat esittää toivomuksia haluamistaan koulutusteemoista.


Tuula Suontamo Oy järjestää seminaareja, joissa luennoitsijoina esiintyy myös vierailevia alan huippuosaajia.Koulutusteemoja
  • Siivouskemia käytäntöön
  • Uimahallipuhtaus teoriassa ja käytännössä
  • Puhtauden kulmakivet keittiöympäristössä
  • Puhtausalan monet haasteet
  • Sisäilma siivouksella paremmaksi
  • Mitattua puhtautta
  • Teknologiakehitys puhtausalan näkökulmasta

Esimerkkejä koulutustapahtumien sisällöistä.

Koulutuskalenteri

Tuula Suontamo Oy | tuula@suontamo.fi | gsm 0400-521717 | PL 45 40101 JYVÄSKYLÄ
webdesign: Komia Design Oy